LET OP!

Binnenkort zal de database met dynamische ketenanalyses een integraal onderdeel worden van de website van de Duurzame Leverancier. - https://www.duurzameleverancier.nl/

duurzameleverancier

DATABASE CO2-Ketenanalyses


Op deze pagina vindt u een dynamische weergave van de CO2-Ketenanalyses gemaakt door het Nederlandse bedrijfsleven. Vooralsnog is dit slechts een verplichting van de CO2-Prestatieladder. In onze visie is dat straks integraal onderdeel van projecten, wordt beter gebruik gemaakt van bestaande ketenanalyses en wordt de toepassing ervan door opdrachtgevers verder uitgebouwd!

Keten-Initiatiefnemers

 • 1

Welkom op het platform CO2-Database

Op deze pagina vindt u de data van CO2-ketenanalyses als gemaakt door het Nederlandse bedrijfsleven als verplichting voor de CO2-prestatieladder. Deze data is statisch in de vorm van een PDF ook beschikbaar op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.SKAO.nl). Op dit platform presenteren wij de gegevens dynamisch en zijn deze voor iedereen te downloaden. 

De meerwaarde van de ‘dynamische’ ketenanalyses is:

 • de gebruiker kan eenvoudig zoeken wat hij/zij nodig heeft voor het opstellen van een ketenanalyse.
 • de gebruiker heeft snel toegang tot reductiemaatregelen per type project, en de percentages die daarbij horen (in de toekomst zal gewerkt worden aan een top10 maatregelen per type constructie).
 • snel inzicht in de onderwerpen van al gemaakte ketenanalyses en ook inzicht in waar aanvullende ketenanalyses van pas zouden komen.
 • de gebruiker kan bij het opstellen van een ketenanalyse leren van de opmerkingen (review) van andere analyses.  
 • de aanpak (volgorde van invulscherm) gebruikt worden als leidraad voor het opstellen van een ketenanalyse.  
 • eind 2017 zal een ‘wishlist’ worden ontwikkeld op basis van de resultaten. In deze wishlist wordt aangegeven naar welk onderwerp van een ketenanalyse er nog vraag is.
 • tot slot: zelf conclusies trekken uit big data. Alle ingevulde data zal in excel-format te downloaden zijn. Hierdoor kunnen zelf trends worden ontdekt en kunnen zelf grafieken en communicatiemateriaal worden gemaakt. 

 

Visie

Onze verwachting is dat ontwerpers in de toekomst minder gaan ontwerpen! Door slim data uit het verleden te vergelijken en daar via slimme software conclusies uit te trekken, wordt het ontwerp automatisch gegenereerd met een druk op de knop! De ontwerper controleert dan het optimale CO2 reducerende ontwerp. Zo ver is het nog niet... Maar we beseffen dat de kracht van Big Data ook uit ketenanalyses in de toekomst kan leiden tot baanbrekende trends.

Het doel van deze website is om door middel van de dynamische presentatie van de CO2-data, in de toekomst eenvoudiger trends te kunnen ontdekken die leiden to CO2 vriendelijke ontwerpalternatieven.

Momenteel bevat de database alleen nog gegevens van de CO2-ketenanalyses van een deel van de Nederlandse Ingenieursbranche. Ons doel is om op termijn in samenspraak met SKAO ook andere branches aan te laten haken.


Het staat partijen vrij om zich aan dit initiatief aan te sluiten. Neem dan contact op via de contactpagina.

De gegevens worden gratis publiekelijk vrijgegeven en het staat eenieder vrij om deze data slim te gebruiken. Waar dat toe leidt dat moet de toekomst uitwijzen. We zijn op zoek naar die slimmerik die de trends kan ontdekken!

 

Dit is een keteninitiatief in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, er is dus geen winstoogmerk.

Deze website wordt up-to-date gehouden door NL-Ingenieurs.
Voor vragen, neem gerust contact op via het contactformulier.

CO2-Reductiedoelstelling


 • Dit keteninitiatief moet vanaf 2017 tot 2022 (5 jaar) een CO2-reductie van 5% bewerkstelligen. Deze doelstelling geldt voor alle projecten die door de keteninitiatiefpartners worden uitgevoerd in deze periode en waarvoor binnen de database passende reductiemaatregelen zijn gedefinieerd. De kwantitatieve onderbouwing van de reductiedoelstelling wordt in 2017 verder onderbouwd. 

WWW.D-TOOL.NL


 • Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door de stichting Duurzaamheid Tool
  - Platform for Sustainable Business Tools -
  http://www.d-tool.nl